Sociology of Information

تکنورمانتیسیسم (technoromanticism)

پنجشنبه 10 بهمن 1398 08:47 ق.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی

تکنورمانتیسیم (technoromanticism) اصطلاحی است که اول بار آن را استفن بارون (Stephan Barron) به کار برد اما ریچارد کوین (Richard Coyne) در سال 2003 آن را در قالب کتابی با همین عنوان، مفهوم‎سازی کرد. تکنورمانتیسیسم یا عاشق‎پیشگی تکنولوژیک اشاره دارد به جنبه‎ها و ساحات زیبایی‌شناسانه و هنری تکنولوژی که انسان را مجذوب و شیدای آن می‌کند و همتراز معشوق‌ها و معشوقه‌های زمینی می‌نشاند. دلیل نام‎گذاری آن بدین شکل، احساسات و تخیل‌ها و ایماژهای ساخته‎شده توسط پیروان مکتب رمانتیک است که گویی در تکنولوژی جدید ظهور و بروز یافته و عملاً شیفتگی به بار آورده است. ریچارد کوین در این کتاب، و همچنین مایکل هایم در کتاب «متافیزیک واقعیت مجازی»، جنبه‌های زیبایی‌شناسانۀ تکنولوژی را که باعث رابطۀ عاشقانۀ انسان با آن شده است را بازگشایی می‌کنند.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 10 بهمن 1398 09:34 ق.ظ

علمِ باز و مسئله‌های باز در باب آن

سه شنبه 30 مهر 1398 04:11 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی

امروز ظهر در جلسه ای شرکت کردم که چند پژوهشگر از سوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ترتیب داده بودند و می خواستند گفتگویی باز و دوستانه درباره علمِ باز (open science) داشته باشند. آن طور که از سخنان اولیه آنان فهمیدم ظاهراً می بایست هنوز در باب اینکه علم و شبه علم و غیرعلم چیست و تمایز آن با مفاهیم مشابه دیگری چون دانش و اطلاعات، شناخت، و غیره کدامست، راه درازی را طی کنند. همچنین، منظور از "باز بودن" چیست و آیا باز بودن سیستمی (دسترس پذیری)، باز بودن زبانی (ساده فهمی)، باز بودن فرایندی (شفافیت فرایند)، باز بودن محتوایی (تکرارپذیر بودن)، و غیره تفحص زیادی می بایست انجام دهند. اما در مورد مفهوم علم باز، چند مسئله های باز (open problems) را در آن جلسه ذکر کردم که دوست دارم آنها را در اینجا نیز به اشتراک بگذارم:


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 30 مهر 1398 04:48 ب.ظ

حاد واقعیت از منظر بورگمان

دوشنبه 11 شهریور 1398 01:38 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی

اصطلاح حاد واقعیت یا هایپر ریلیتی (hyper reality) را بسیاری از افراد با ژان بودریار می‎شناسند و به پیروی از وی، معنای آن را دال‎های بدون مدلول و زنجیره بی‎پایان دال‎ها می‎دانند اما این اصطلاح در فلسفۀ تکنولوژی آلبرت بورگمان معنای دیگری دارد. از نظر بورگمان، حاد واقعیت اشاره دارد به تمایل درونی انسان به مصرف حاضر و آماده و بدون زحمت اطلاعات. محیط نرم شبکه‎های اجتماعی وبی، بر خلاف محیط سخت واقعیت برهنۀ بیرونی، وسیله‎ای است برای مصرف اطلاعات بدون زحمت و اجتناب از تنش‎های روانی ناشی از تعامل بی‌واسطه با دیگران. این تنش‌های روانی می‎توانند شامل حس تحقیر ناشی از ندانستن، تحمل نگاه از بالا به پایین، احساس دین نسبت به دیگری برای جبران و غیره باشد.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 11 شهریور 1398 02:07 ب.ظ

عصر جدید: نمایش دادن بدن به نگاه‌های خیره

دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 11:30 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی

به واقع می‌توان اعتراف کرد که سال‌ها پیش، فوکو در «تاریخ سکسوالیته» نمایش بدن در برابر نگاه‌های خیره را به عنوان یکی از ویژگی‌های علم و دیسیپلین‌های علمی و هنری مدرن پیش‌بینی کرده بود. فوکو در تاریخ سکسوالیته می‌گوید هدف علم مدرن، اساساً پیدا کردن راه‌حل‌های قطعی برای بیماری‌های جسمی، روانی، ناتوانی‌های جسمی و روحی، مشکلات رفتاری، ضعف‌های مهارتی و بهبود زندگی بشر با تولید ابزارهای جدید و غیره نیست بلکه هدف پنهان، حتی از چشم عاملان ساخت ابزار و کنشگران علمی و فرهنگی و هنری، به محضر خویش کشاندن سوژه‎ها و نگریستن به آنها تحت نگاه‌های خیره برای نظارت دائمی و مراقبۀ همیشگی، و قرار دادن آنها تحت اتوریته و قدرت تماشاگران است. لذا او علم پزشکی، روانشناسی، مشاوره، تکنولوژی آموزشی، تکنولوژی اطلاعات، علوم مهندسی از جمله مهندسی صنایع و غیره را در واقع علومی می‎داند که هدفشان به محضر دائمی خویش کشاندن سوژه‌ها و قرار دادن آنها تحت نگاه‌های خیره و تماشا کننده مراجع قدرت است تا به واسطه همین نگاه خیره، اتوریته تماشاگر بر تماشا شونده اثبات گردد و برای همیشه به سوژه تحت نظر و ذیل قدرت او تبدیل شود. از نظر فوکو، سنت دیرینه اعتراف گیری مسیحی اینگونه خود را در علم مدرن بازتولید کرده است. در واقع این روش‌های به محضر تماشای خویش کشاندن، صور‌ت‌های علمی اعتراف گیری مسیحی و صرافی ذهن است.

 


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 12:07 ق.ظ

شیء وارگی اطلاعات

دوشنبه 19 فروردین 1398 03:10 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی

با مطالعۀ گروندریسه و سپس سرمایۀ مارکس (تأکید می‌کنم که برای خواندن سرمایه اول باید گروندریسه را خواند)، به مهمترین دیالکتیک، که او از آن به روش دیالکتیک یاد می کند، پی می‌بریم و آن ارزش مصرف (تز) در برابر ارزش مبادله (آنتی تز) است که ارزش اضافی (سنتز) را به وجود می‌آورد. ارزش مصرف، همان ارزش تا آنجایی است که بتوان چیزی را استفاده کرد که بدان use value می‌گویند. این ارزش، تنها ارزش حاکم (نه موجود) تا قبل از فئودالیته متأخر بود. اما آنتی تز آن که حاصل رونق مرکانتالیسم و مناسبات تولیدی انگلستان (چون مارکس انگلستان را تحلیل کرده) یعنی صادرات پشم به هلند و واردات کالاهای دیگر که منجر به تبدیل شدن زمین‌های کشاورزی به چراگاه و خالی شدن آنها از دهقان و سپس جنبش حصارکشی گردید و در واقع نیروی کار بدین طریق از زمین جدا شد، ارزش مبادله بود. ارزش مبادله از گردش مداوم کالا با واسطۀ معیاری به نام پول حاصل می‌شود. هر چیز که با سرعت گردش بیشتری قابلیت تبدیل شدن به پول را داشته باشد و بتواند وارد چرخۀ گردش پول-کالا...کالا-پول بشود واجد ارزش مبادله است. این ارزش در واقع درونی‌ترین و مهمترین ارزش است، زمانی که فرم اجتماعی مرکانتالیسم پیشرفته باشد. اما برای اینکه کالاها بتوانند با هم مبادله شوند و ارزش مبادله به وجود آید به معیاری نیاز است. مشخصات ظاهری چیزها نمی‌تواند معیار مبادله باشد لذا کار به عنوان مهمترین معیار مبادله کالاها تعیین می‌شود که البته انتزاعی‌ترین و بنیادی‌ترین مفهوم در مناسبات اقتصادی است. ارزش مبادله نیز بر اساس کار و زمان کار تعیین می‌شود. اگر کالایی 20 نفر ساعت کار ببرد و کالای دیگر 5 نفر ساعت، کالای اول 4 برابر کالای دوم ارزش مبادله دارد و این در واقع همان ارزشی است که با پول جابجا می‌شود. لذا زمان کار مهمترین معیار برای مبادله است و این را البته به نحوی آدام اسمیت نیز مطرح کرده است. اما برای اینکه سود تولید شود، سرمایه‌دار به عنوان نماد ارزش مبادله (سرمایه به عنوان کار اندوخته شده) باید با ارزش مصرف یعنی آنتی‌تزش (کارگر) روبرو شود نه با ارزش مبادلۀ دیگر. کارگر به مثابه سرف یا برده، ارزش مبادله بود زیرا خودش خرید و فروش می‌شد. اما در شیوه تولید سرمایه‌داری، برده تبدیل به کارگر می‌شود و از ارزش مبادله به ارزش مصرف هبوط می‌کند. لذا ارزش مبادله با ارزش مصرف مواجه می‌شود (چیز مبادله شدنی را باید کسی مصرف کند و این همان دیالکتیک ذاتی است). مواجهه ارزش مبادله (سرمایه) با ارزش مصرف (نیروی کار) است که می تواند ارزش اضافه (سود) تولید کند. هر چه تز و آنتی‌تز در دو نهایت دور از هم قرار داشته باشند سنتز بیشتری حاصل خواهد شد. لذا سنتز سود کلان حاصل سرمایه به انتزاعی‌ترین وجه و کار به انتزاعی‌ترین وجه (بدون شاخص و برگ و تخصص خاص و ...) است. لذا با مراحلی که بدان مراحل انباشت اولیه می‌گویند (شامل الغای استفاده از زمین‎های مشاع، الغای حمایت‌های نهادهای مذهبی از افراد، الغای حمایت‌های طبیعت از معاش، و الغای حمایت‎های نهادهای مدنی مثل اصناف از معاش به واسطۀ حضور تولیدات کارخانه ای) کارگر خود به خود تبدیل به ارزش مصرف می‌شود.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 24 فروردین 1398 02:52 ب.ظ

مارکس-ارزش مبادله-اطلاعات

شنبه 18 اسفند 1397 03:06 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی
چند وقت پیش بعد از مدت‌ها مجدداً کتاب "گروندریسه" مارکس را دست گرفتم و شروع به خواندن کردم. این بار احساس می‎کنم درک روشن‎تری از نوشته‎های او دارم و کمی بهتر آن را می‎فهمم. آنچه در ذیل می‎آید برش بسیار کوتاهی است از مفهوم ارزش مبادله در مقابل ارزش استفاده و اینکه امروز آیا ارزش مبادله‎ اطلاعات بدان بیشتر ارزش می‎دهد یا ارزش استفاده‎اش. در ضمن باید عرض کنم که "گروندریسه (طرح پایه)" به ترجمۀ باقر پرهام و احمد تدین در سال 1363 توسط نشر آگاه در دو جلد به چاپ رسیده که نمی‌دانم چرا دیگر آن را تجدید چاپ نمی‌کند.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 18 اسفند 1397 03:44 ب.ظ

محتوای معنایی در برابر اطلاعات معنایی

جمعه 13 مهر 1397 11:25 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی
«ناکارآمدی مدیریتی» که امروزه در ایران به یک گفتمان، چه در سطح خود مدیران و چه در سطح مردم، تبدیل شده است، دارای اَبعاد متنوع و متعددی است. با این حال، یک بعد از این مجموعه ابعاد می‌تواند اطلاعاتی باشد و شاید بتوان آن را از منظر دو مفهوم محتوای معنایی و اطلاعات معنایی تبیین کرد؛ مفاهیمی که فلوریدی آنها را معنا و از هم متمایز کرده است. می‌دانیم که دروغ مصلحتی یا کتمان حقیقت (دروغ نگو اما راستش را هم نگو) چیز ناپسندی حداقل در بین سیاستمداران نیست و حربه‌ای سیاستمدارانه به شمار می‌آید. حتی این مصلحت‌بینی (دروغ نگو اما راستش را هم نگو) صراحتاً توسط برخی مدیران سطح اول در تلویزیون اظهار شده است. فلوریدی برای تفکیک دو مفهوم اطلاعات معنایی و محتوای معنایی مثالی می‌زند. فرض کنید فردی شب چراغ‌های ماشینش را روشن گذاشته و پارک کرده و صبح که می‌خواهد آن را روشن کند و به محل کارش برود، استارت نمی‌زند زیرا باتری خالی کرده است. وی به تعمیرکار زنگ می‌زند و می‌گوید: «همسرم چراغ‌های ماشین را روشن گذاشته و ماشین باتری خالی کرده است، چکار کنم؟». تعمیرکار روش باتری به باتری کردن را تلفنی به او می‌آموزد. در اینجا، آن فرد به تعمیرکار محتوای معنایی ارائه کرده نه اطلاعات معنایی، زیرا اطلاعات معنایی دارای شرط صدق است ولی محتوای معنایی اینگونه نیست.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 13 مهر 1397 11:50 ب.ظ

مبتذل کردن اطلاعات با خندیدن به فجایع

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 08:59 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی
امروزه مدیریت افکار عمومی یکی از مهمترین پروژه‌های دولت‌های مدرن است. مدیریت افکار عمومی، مهمترین ابزار بسیج نیروها و امکانات به مکان‌های دلخواه توسط دولت‌ها و کسب همدلی و همراهی داخلی است بنابراین تسلط بر اطلاعات "قلمرو عمومی" و مدیریت و کانالیزه کردن آن مهمترین کارویژه هر گروه یا حزبی است که به دنبال کسب جایگاه به‌عنوان یکی از قدرت‌های رقیب در عرصۀ ملی است. دولت‌های مستقر معمولاً از ابزارهای رسمی و قانونی خود (رادیو و تلویزیون) برای مدیریت افکار عمومی استفاده می‌کنند و گروه‌‌های رقیب از ابزارهای غیررسمی‌تر مانند شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها و ... . یکی از جدیدترین روش‌های مدیریت افکار عمومی که اخیراً در شوهای تلویزیونی نمود یافته است، پروژه "مبتذل کردن اطلاعات" است.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 19 خرداد 1397 06:53 ب.ظ

Disinformation و misinformation: نگاهی جامعه‎شناختی

یکشنبه 19 آذر 1396 09:32 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی
دُن فالیس در دو مقاله به نام‎های A Conceptual Analysis of Disinformation   و A Functional Analysis of Disinformation  به بحث در باب ابعاد دیس‎اینفورمیشن می‎پردازد و در هشت مرحله آن را ریز می‎کند و تدقیق می‎نماید و تفاوت آن را با دروغگویی و میس‎اینفورمیشن بازگو می‎کند هر چند اذعان می‎کند که دیس‎اینفورمیشن و دروغگویی از بسیاری جهات همپوشانند. نتیجه این تحلیل‎های مفهومی و کاربردی آن است که دیس‎اینفورمیشن آن اطلاعی است که دیگران را به گمراهی، خطا، و اشتباه بیندازد (محتوای گمراه‎کننده) در حالیکه برخی دروغگویی‎ها این ویژگی‎ را ندارند. بنابراین، فالیس دیس‎اینفورمیشن را از نظر اخلاقی بسیار بدتر از دروغگویی می‎داند. اگر ارائه اطلاعات غلط، عمدی باشد و باعث گمراهی شود دیس‎اینفورمیشن است (اطلاعات کاذب عمدی) و اگر غیرعمدی باشد میس‎اینفورمیشن (اطلاعات کاذب غیرعمدی). فالیس توضیح می‎دهد که اگر اطلاعات غلط منجر به گمراه کردن و به اشتباه انداختن شود، اگر غیرعمدی نیز باشد باز دیس‌اینفورمیشن است.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 20 آذر 1396 08:49 ق.ظ

سحر تکنولوژی

شنبه 20 آذر 1395 10:05 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی
یکی از مهمترین عواملی که یورگن هابرماس در کتاب دو جلدی «کنش ارتباطی»، از آن به عنوان عامل تفوق سرمایه‌داری نئولیبرال بر شکست‌هایش (مثل آلودگی، گرم شدن هوا، بحران منابع طبیعی، ماشینیسم و ...) نام می‌برد، اصطلاحی است قریب به مفهوم «سحر تکنولوژیک». سرمایه‌داری نئولیبرال هر روز، با حرکت هر چه بیشتر به سمت کالایی کردن حوزه‌های کالایی نشده، و با ارائۀ فراورده و ابزار جدیدی از ابزارهای فناورانه (به ویژه فناوری اطلاعات) مردم را مسحور و هیجان‌زده می‌کند و تنها گزینه‌ای که در این هیجان‌زدگی شعف‌انگیز، به سراغ افراد می‌آید مصرف است. با مسحورسازی هر روزه و هر روزه، افراد فقط می‌توانند به این برسند که «این وسیله چیست؟» و «چطور می‌توان از آن استفاده کرد؟».ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 23 آذر 1395 01:40 ب.ظ

چکیده رساله دکتری من

چهارشنبه 19 خرداد 1395 11:28 ق.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی

طراحی مدل توسعۀ اخلاق اطلاعات میان دانشجویان ایران

چکیده

در پژوهش حاضر قصد بر آن بود تا مهمترین عاملهایی که باعث عدم رعایت اخلاق اطلاعات توسط دانشجویان ایران میشود را شناسایی کنیم تا بتوانیم با مدلسازی مفهومی و عملیاتی، درک بهتری از مکانیسم این عاملها به دست دهیم و رهنمودهایی برای توسعۀ اخلاق اطلاعات ارائه نماییم. بدین منظور، از چارچوب ترکیبی اکتشافی استفاده کردیم. در بخش کیفی این چارچوب از روشهای سندی و نظریهپردازی دادهبنیاد و در بخش کمی، از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده نمودیم. نتیجۀ بخش سندی عبارت بود از ترسیم برساخت اجتماعی اخلاق اطلاعات در مغربزمین، ارائۀ تعریفی جدید از اخلاق اطلاعات، مطالعۀ روششناختی در مبادی و مسائل اخلاق اطلاعات و ارائۀ مدلی جدید از سرقت علمی. در بخش کیفی مهمترین معضلۀ اخلاق اطلاعات، سرقت علمی دانسته شد و 36 کد محوری (عامل) به همراه مقولات فرعی و کدهای باز و نیز مدل مفهومی برای آن استخراج شد که عبارت بودند از:


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 5 مرداد 1395 10:45 ق.ظ

معرفت شناسی اجتماعی شرا= استمزاج اجتماعی

یکشنبه 18 بهمن 1394 12:44 ق.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی
جسی شرا با آغاز از مقاله مشترک اش با مارگارت ایگان با عنوان «پایه های نظریه کتابشناسی»، و با الهام گرفتن از آثار بولدینگ، دانش را دارای دو نمود می داند: تصویر ذهنی فردی و تصویر ذهنی اجتماعی. تصویر ذهنی فردی، همان الگوهای ذهنی فرد است که در تماس با متون دانشی، قالب خاصی به خود می گیرد و جهت خاصی پیدا می کند. تصویر ذهنی اجتماعی، الگوهایی از ذهنیات جمعی است که تحت تأثیر جریان هایی از متون خاص در طول زمان شکل می گیرند. منظور جسی شرا از اصطلاح «معرفت شناسی اجتماعی»، کشف این الگوهای ذهنی جمعی بود. 


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 18 بهمن 1394 01:19 ق.ظ

پدیده‌ای به نام «حرف مفت»

سه شنبه 13 مرداد 1394 11:32 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی
هری فرانکفورت فیلسوف، در سال 1985 سخنرانی‌ای در دانشگاه ییل ارائه داد به نام «دربارۀ حرف مفت» (on bullshit). این سخنرانی در سال 1986 در قالب یک مقاله منتشر شد و در سال 2005 در قالب یک کتاب 75 صفحه‌ای نشر یافت و به قدری مورد اقبال قرار گرفت که در مدت کوتاهی، بیش از 175 هزار نسخه از آن در آمریکا فروش رفت. حرف مفت از نظر فرانکفورت، حرفی است که نه دروغ است و نه راست. حرف مفت، حرفی است که نه به واسطۀ تحریف عمدی حقیقت، بلکه به واسطۀ نادیده انگاشتن حقیقت و ندیدن آن بروز می‌کند. گویی انگار نه انگار که حقایق اثبات شده‌ای درباره یک موضوع وجود دارد که برای صحبت کردن راجع به آن موضوع، می‌توان به آن مراجعه کرد، مطالعه نمود و موثق سخن گفت. حرف مفت، از نظر فرانکفورت، یک موضوع فلسفی برای جهان امروز است. حرف مفت، پدیده‌ای است که از نادیده انگاشتن حقیقت بروز می‌کند و از نظر او، مهمترین دلیلش، دنیای جدید ارتباطات و فضاهای گسترده‌ای است که برای سخن گفتن و نشر مطلب به خصوص به واسطه فناوری اطلاعات بروز یافته است. 


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 14 مرداد 1394 07:24 ق.ظ

دو پرسش استعلائی نظریه انتقادی از علم

دوشنبه 15 تیر 1394 11:37 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی
نظریۀ انتقادی، دو پرسش استعلائی از علم می‌کند: علم برای چه؟ و علم برای که؟ پرسش اول به این برمی‌گردد که آیا هدف از توسعۀ علم و علم‌محوری خود علم است و علم به ما هو علم دارای ارزش است یا علم برای جامعه و بهتر زیستن انسان اجتماعی است که دارای ارزش می‌شود. پرسش دوم به این برمی‌گردد که آیا علم فقط برای دانشگاهیان و حوزویون و اهالی علوم ادیان الهی و ... موضوعیت دارد و محیطی برای نخبه‌پروری و بزرگ کردن عده‌ای به عنوان مفاخر اجتماعی است و تنها این نخبگان برج عاج نشین هستند که این علوم را ساخته‌اند، می‌فهمند و از آن محافظت می‌کنند؛ یا علم برای عموم مردم است و مردم آن را در کنش‌های روزمره خود ساخته‌اند و نخبگان آن را به نفع خود مصادره کرده و با استفاده از یک بازی زبانی به نام گفتمان علم آن را وارد قلمرو خود کرده‌اند و با استفاده از حقوقی چون مالکیت فکری و حق مولف و ... آن را از دسترس عموم خارج نموده‌اند؟ 


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 16 تیر 1394 12:06 ق.ظ

هستی شناسی اطلاعات در نظریه انتقادی اطلاعات

پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 11:27 ق.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی
در نظریه انتقادی اطلاعات، نگاه ماده باورانه خاصی به اطلاعات وجود دارد. طبق این نگاه، اطلاعات نه چیزی کاملاً سوبژکتیو (در تصرف فاعل شناسا) و نه چیزی کاملاً ابژکتیو (فارغ از تصرف فاعل شناسا) است، بلکه خصیصهای از ماده و جزء تشکیل دهندۀ هر ماده است. این، نیازمندِ موضعِ ماتریالیستیِ وحدتباوری است که اطلاعات را بهمثابه مادهای در حرکت میبیند؛ رابطهای مولّد، پرتضاد، و فعال میان سیستمهای مادی که دارای نیروی بالقوۀ تحول است، طوریکه کیفیات مرتبۀ بالا  که سیستمهای فروتر را در معنای هگلی نفی میکنند، توان ظهور مییابند. در این تعریف، اطلاعات بر پایۀ دیالکتیک سوژه- ابژه استوار می‌شود. پرتضاد بودن یا متناقضنما بودن اطلاعات بدان معناست که اطلاعات در جامعه در تعارضات و تنازعات سرمایهداری جایگیر شده است. بنابراین اطلاعات معضلات اجتماعی و راهحلهای بالقوۀ این معضلات را منعکس میکند. تحلیل نیازهای اطلاعاتی، به سیاق اجتماعی وسیعتر مربوط میشود. نظریۀ انتقادی اطلاعات هنگامی نفیگر است که اطلاعات را به معضلات اجتماعی مرتبط کند، آن را به آنچه جامعه در رسیدن به آن وامانده، مربوط بداند، و آن را به جهتگیریهای پرسشگر و مخالف با نحوۀ عمل معمول و مسلط ربط دهد، و بنابراین، پتانسیل این را دارد که در راستای بهبود وضع موجود، تبدیل به نیروی مثبت تغییر اجتماعی گردد. نظریۀ انتقادی اطلاعات در جستوجوی راههایی خواهد بود که اطلاعات میتواند از مبارزات و قوایی که قصد دارند کاملاً از سرمایهداری و سلطهجویی عبور کنند، حمایت کند. با این بینش که در جامعۀ کنونی، منابع اساسی بسیار ناعادلانه تقسیم شده است، پایهگذاری نظریۀ انتقادی اطلاعات به معنای نشان دادن این است که چگونه اطلاعات به پرسشهایی راجع به مالکیت، داراییهای خصوصی، توزیع منابع، مبارزات اجتماعی، قدرت، کنترل منابع، استثمار، و سلطه مربوط میشود. دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 11:36 ق.ظتعداد کل صفحات : 3 1 2 3
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic