تبلیغات
جامعه‌شناسی اطلاعات - تماس با من
Sociology of Information
سلام
برای تماس با من میتوانید از راه‌های زیر استفاده كنید:

مهدی شقاقی

mhd.shaghaghi{@}gmail.com
m.shaghaghi{@}ut.ac.ir