Sociology of Information

علوم انسانی از منظر پست مدرنیسم 3

چهارشنبه 20 فروردین 1399 12:19 ق.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی

ساحت روش‌شناختی

1.پست‌مدرنیسم در بررسی دعاوی معرفتی علاقه‎مند به بررسی صدق و کذب آنها نیست بلکه علاقه‎مند به بررسی آن است که این ادعاها چگونه ساخته شده یا چه شده که ادعای صدق یک دعوی، اهمیت پیدا کرده است.

2. پست‌مدرنیسم به روش به مثابه راهی که منتهی به حقیقت می‌شود نقد دارد و آن را دارای پایانه‎های ایدئولوژیک می‎دانند و آنها را فراروایت‎هایی در باب حقیقت تلقی می‎کنند که خود به هیچ روی قابل اثبات منطقی نیستند.

3. پست‎مدرن‎ها به جای ذهن، بر متن و به جای هویت به تمایز تأکید دارند.

4. پست‎مدرنیسم دارای کمترین احکام درجۀ اول (مانند احکام ارزشی و اخلاقی) در عرصۀ علوم انسانی است. پست‎مدرنیسم به ندرست سرمشق و الگو تعیین می‎کند. اصل مهم آن است که متناسب با تنوع و تکثر گروه‌ها، ارزش‎های بی‎شماری بتوانند ظاهر شوند.

5. پست‌مدرنیسم مخالف هر نوع تبیین کلیت‌بخش و تعمیم کلی است و این نوع تعمیم‌ها را فراروایت می‎نامد.

6. از منظر پست‎مدرنیسم، نظریه همان‎قدر که ابزار تحلیل است، موضوع تحلیل نیز هست. مسئله این است که رهیافت‎های پژوهشی و تحلیلی چگونه برخی از انواع فهم‎ها از پدیده‎های اجتماعی را در جایگاه ممتازی قرار می‎دهند و برخی فهم‎های دیگر را به حاشیه می‎رانند. روش تحلیل پست مدرن آن است که بجای اینکه پرسش «چه می‎توانم بدانم» بررسی کند، این پرسش که «پرسش‎های من چگونه شکل گرفته‎اند» یا «چه شده که چنین پرسش‎هایی موضوعیت یافته است» را بررسی می‎کند.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 فروردین 1399 01:24 ب.ظ

علوم انسانی از منظر پست ‌مدرنیسم 2

سه شنبه 19 فروردین 1399 11:52 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی

ساحت معرفت‎شناختی

1. پست‎مدرنیسم از منظر معرفت‎شناختی به شدت نسبیت‎گراست. از آنجا که طبق بنیاد هستی‌شناسانه، دنیا را از منظرهای مختلف می‎توان دید، لذا ایجاد هر گونه منظر واحد و ثابت برای شناخت طرد می‎شود و طرح ادعاهای شناختی از مواضع مختلف ممکن می‎شود.
2. پست‏مدرنیسم، هرگونه ادعای شناخت حقیقی و نهایی و جهان‎شمول که فارغ از دیدگاهی معین باشد، تعصب‎آمیز و تمامیت‎خوهانه می‎داند زیرا هر نوع شناختی وابسته به زمینه و گفتمان است.
3. پست‎مدرنیسم هر گونه ادعای وجود «داده ناب و خالص» را رد می‎کند و هر نوع داده‎ای را منقش به جهت گیری نظری فرد، سنت‎ها، زمینه، و زبان می‎داند.
4. پست‎مدرنیسم، معتقد به تقدم نظریه بر داده است، بدین معنا که هر داده‎ای زاده جهت نظری خاص، و معنادار در یک بستر نظری خاص است و واقعیات فارغ از نظریه نداریم.
5. پست‎مدرنیسم، معتقد به آنارشیسم نظری است و بر این باور است که آنارشیسم نظری ماهیت انسانی‎تری دارد و بیشتر از گرایش‎هایی که در صدد کشف نظم یا قانون هستند به علم کمک می‌کند. بدون آنارشیسم این خطر وجود دارد که نظریه‎ها به ایدئولوژی‎های جزمی تبدیل شوند.
6. پست‎مدرنیسم بر این باور است که ما جهان را فقط از راه زبان می‎شناسیم نه اینکه زبان ابزاری باشد برای توصیف واقعیات عینی. هر آنچه خارج از نمادها و تصاویر زبان در تصورات وجود دارد فراروایت‎هایی است که درباره واقعیت ساخته‎ایم و اسطوره شفافیت است. هر آنچه هست زبان است و آنچه که درباره آن صحبت می‎کنیم زبان است و ما درون زبان سخن می‎گوییم.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 فروردین 1399 01:25 ب.ظ

علوم انسانی از منظر پست مدرنیسم 1

یکشنبه 17 فروردین 1399 12:26 ب.ظ

نویسنده : مهدی شقاقی

می‎توان به‎طور کلی، ویژگی‎های علوم انسانی از منظر پست‎مدرنیسم را در سه ساحت هستی‎شناختی، معرفت‎شناختی و روش‎شناختی دسته‎بندی کرد:

ساحت هستی‌شناختی

1. جهان از منظر پست‎مدرنیسم از دیدگاه‎ها و مواضع متفاوت قابل تجربه است که هر یک از این دیدگاه‎ها خاص است زیرا از طریق گفتمان‎هایی حاصل شده که دنیای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ما را می‎سازند.

2. موضع فکری و یا نحوۀ مواجهه هر فرد با جهان بازتابانندۀ گفتمانی است که در چارچوب آن قرار دارد و در قالب آن شکل گرفته است؛ بدون اینکه بتوان ارجحیتی بین مواضع قائل شد.

3. پست‎مدرنیسم جهان را جهان کثرت و عالمی ناهمگن و نامتجانس و برساخته از خیل کثیری از تأویل‎ها و تفسیرهایی می‎داند که در آن، معرفت و حقیقت اموری امکانی‌اند (و نه جوهری) و لذا حقایق محض وجود ندارد و هر چه هست، قطعیت‎ناپذیر است.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 فروردین 1399 01:26 ب.ظشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic